Děti a čištění zubů, kapitola sama o sobě


Jakmile už chodí dÄ›ti v deseti letech k zubaÅ™i nebo v patnácti, tak to už je hodnÄ› pozdÄ› zaÄít nÄ›co Å™eÅ¡it. Proto je nesmírnÄ› důležité, abychom se tomuto kroku vÄ›novali již v útlém dÄ›tství. ZaÄít můžete v podstatÄ› už v dobÄ›, kdy je dítÄ› jeÅ¡tÄ› miminkem. I roÄní dítÄ› se může nauÄit Äistit si zuby. A právÄ› pro tyto dÄ›ti existují i velice jemné a Å¡etrné kartáÄky, které jsou vhodné už pro roÄní dítÄ›!

dÄ›ti ÄiÅ¡tÄ›ní zubů

U dÄ›tí si Äasto myslíme, že není až tolik potÅ™eba, aby si Äistily zuby, ale opak je pravdou. PrávÄ› v období dÄ›tství je to nejdůležitÄ›jší. Jednak se tím uÄí správnÄ› si Äistit zuby, Äili metodu ÄiÅ¡tÄ›ní, jednak si tím vytváří návyky do budoucnosti a správný přístup k ÄiÅ¡tÄ›ní, jak Äasto si je budou Äistit a kolik tomu následnÄ› v dospÄ›losti budou vÄ›novat Äasu a pozornosti a jednak se jim chrup vytváří již od dÄ›tství, kdy se objevují první druhé zoubky, které už jim zůstanou. Proto je vhodné zvolit vhodný dÄ›tský zubní kartáÄek Je důležité dbát na správný přístup, správnou metodu a správnÄ› zvolené přípravky.

dítě zuby

Každý kartáÄek se liší tvrdostí, Å¡tÄ›tinami i tvarem. I v případÄ› dospÄ›lých je potÅ™eba dbát na správný výbÄ›r. Důležité je, aby nám vyhovoval tvar i velikost. V každém případÄ› musí být dobÅ™e uchopitelný a musí se s ním lehce pracovat. ÄŒiÅ¡tÄ›ní je pÅ™eci jen nároÄná práce, kterou nesmíme podceňovat. JedinÄ› tak se vám zoubky odvdÄ›Äí a budete je mít dlouhé roky zdravé a krásné a nezadÄ›láte si tím pádem na nežádoucí problémy.

Nesprávným ÄiÅ¡tÄ›ním si totiž od útlého vÄ›ku zadÄ›láváme na zdravotní problémy spojené s chrupem a ústní hygienou. Mnoho lidí stále tyto problémy podceňuje, ale už žijeme pÅ™eci jen v dobÄ›, kdy se na toto téma hodnÄ› bavíme a mÄ›lo by být pro každého prioritou starat se o svůj chrup.

První zubní kartáÄek pro dítÄ› vybírejte opatrnÄ›. OvÅ¡em neváhejte ani v případÄ›, že je dítÄ› jeÅ¡tÄ› pro vás „malé“. Pro dÄ›ti by mÄ›lo být přínosné vybírat ultra jemné typy, díky kterým si budou moci navyknout na každodenní rituál, a ÄiÅ¡tÄ›ní nebude bolestivé. PÅ™itom vÅ¡ak jejich úÄinnost je dostateÄnÄ› vysoká a efektivní na to, aby se zuby odvdÄ›Äily a byly krásné a pÅ™edevším zdravé.