Kolik činí vaše mzda v čistém?

Kalkulačka mzdy 2021 vám poradí a vypočítá za vás, jakou mzdu budete ve skutečnosti od zaměstnavatele brát. Zaměstnavatel vám zúčtuje vždy hrubou mzdu, tu najdete i buď sjednanou v pracovní smlouvě nebo stanovenou na mzdovém výměru.

I prémie, příplatky a odměny, které vám vyplácí, se načítají do vaší celkové hrubé mzdy. Vy vidíte na výplatní pásce v roce 2021 nejvyšší částku v h r u b é m. Kolik ale budete dobírat v „č i s t é m “, vám prozradí naše kalkulačka čisté mzdy, kam stačí – když jen dosadíte ta správná čísla.

kalkulátor výpočet

Můžete si vybrat z dvojího výpočtu. Pro běžnou měsíční mzdu zvolte jednodušší verzi. Důležité je dosadit vaši c e l k o v o u hrubou měsíční mzdu. Nenechte se mást tím, že máte zvolit, zda jste žena či muž – to na vliv výpočtu absolutně nemá. Máme rovnoprávnost a ženy a muži jsou odměňováni na stejné pozici stejnou výší mzdy, která je i stejným způsobem zdaňována. V naší kalkulačce označení žena/muž – je pohlaví vyžadováno kvůli oslovení.

Dále zadáte již směrodatné údaje jako jsou – zda studujete, či jste zdravotně tělesně postižený ZTP/P, pobíráte invalidní důchod prvního, druhého nebo třetího stupně. Dalším důležitým údajem je, zda máte a vyživujete děti ve společné domácnosti.

malé děti

Pokud ano, zadáte počet dětí. Podotýkáme, že sem nezadáváte děti, na které platíte výživné a žijí v jiné domácnosti – například s matkou. Stejně tak zadáte i případnou slevu na dítě se ZTP/P, respektive počet dětí.

A pak již jen kliknete na spočítat a kalkulátor vám vypočte vaši čistou mzdu. Hned tak máte přehled, kolik vám zaměstnavatel vyplatí peněz a kolik peněz odchází z vaší mzdy státu a státním institucím. A které to jsou?

Především ze své mzdy odvádíte zálohu na daň, kterou váš zaměstnavatel odesílá na příslušný finanční úřad. Dále to jsou zákonné srážky na zdravotní pojištění – jsou zasílány na vaši zdravotní pojišťovnu, kterou jste si zvolili a srážka na pojistné na sociální zabezpečení. Ta je zasílána na příslušnou okresní správu sociálního pojištění.