Kvalita podání veterinárních služeb dříve a dnes

Veterinární medicína, stejně jako humánní, je odvětvím, kde jsou nejviditelnější změny, neustálý vývoj, což má vliv i na konkrétní odvedenou kvalitu a výkon služby. Zatímco dříve se v rámci dostatečné péče považovalo poskytnutí povinného očkování – zejména u psů vakcinace proti vzteklině, v dnešní době jsou domácí zvířata vnímána diametrálně, mnohdy dochází ke značnému přešlechtění, někteří až nadmíru věnují zvýšenou pozornost zvířeti. Značnou přehnaností může naopak dojít – například k oslabení imunity zvířete.

veterinář
 
Veterinární služby před listopadem roku 1989
 
Zatímco v době hlubokého socialismu bylo pouze několik veterinárních ordinací poskytujících služby, což však bylo především na bázi základní roviny. Rozsah služeb nedosahoval zdaleka tak značných nejen kvalit, ale též co do obsáhlosti poskytované nabídky. Za této éry byla však služba zaměřena kromě na malá zvířata, tak do značné míry se orientovala na ta hospodářská.
 
 
Služby privátních veterinárních ordinací dnes
 
Podstatný rozdíl je v nabídce poskytovaných služeb, která čítá především kompletní prohlídku zvířete, vakcinace, odčervení, čipování, ale též stomatologické vyšetření a péči, dále v rámci vyšetření se především jedná o endoskopické, cytologické i kompletní vyšetření krve včetně speciálních krevních testů a rovněž k dispozici je i EKG vyšetření. I co do počtu, neboť došlo ke značnému nárůstu privátních ordinací poskytujících a nabízejících své služby. Převážná většina se specializuje na domácí zvířata a též na plazy, exotické ptactvo. Naopak, bohužel ubývá veterinárních služeb specializující se na hospodářská zvířata.
 
 
Za vše se platí, ale…
 
Samozřejmě, však se jedná o službu a každá služba něco stojí. Avšak v případě poskytnutí veterinární služby je to spíše svatý grál. Všeobecně lze konstatovat, že taxy za poskytované služby se liší v rámci velkých měst a venkovských oblastí. Ovšem rozdílnost promítajících se v cenách je velmi značná, a to i v případě získání služby od jedné a té samé veterinární ordinace. Někdy by se mohlo až zdát, že je to nerozluštitelným a nevyřešitelným svízelem. A co více, i když služby jsou v mnohoznačně vyšší kvalitě než kdysi…, mnohdy bohužel je polemikou, jestli na prvním místě je adekvátní poskytnutí péče a pomoc zvířecímu pacientovi nebo vidina zisku slušného finančního obnosu…

pes
 
 
Najít službu na profesionální úrovni s lidským přístupem a za rozumnou cenu je um, ale vše je možné.