Tryskání zbavuje povrch předmětů nečistot a koroze


Tryskání https://piskovacky.cz/384-technologie-piskovani-tryskani se někdy pojmenovává výrazem pískování, souvisí to s materiálem, který se k tomu využíval v minulosti, tedy s drobnými zrnky písku, jež se pod tlakem z ústí trysky vhání na povrch předmětů, aby se z nich odstranily okuje, zkorodované pláty, zbytky barev, oleje a mastnoty a dalších nečistot.

zkorodovaná ozubená kola

Tryskat je možné buď rozsáhlé povrchy ve venkovním prostředí, anebo malé předměty uvnitř tzv. tryskacích uzavřených kabin.

Hluk a prach – každé vnější tryskání je nesmírně hlučné a zanechává za sebou značný nepořádek ve formě mnohdy toxického prachu, proto je nutné dbát o maximální ochranu zdraví. Využívají se k tomu ochranné obleky, speciální kukly, rukavice, vesty či zástěry, neboť drobné částice abraziva spolu s nečistotami odletují pod velkým tlakem a mohou zasáhnout pokožku, sliznice, oči, uši, pronikat do vlasů nebo do úst.

venkovní tryskání

Uzavřené kabiny – v uzavřených kabinách je tryskání zcela zabezpečeno tím, že uvnitř jsou předměty zajištěné proti úniku abraziva i prachu kovovou konstrukcí a pracovník je drží uvnitř v rukavicích, zasunutých do otvorů na boku kabiny. Abrazivo se vhání na povrch pod tlakem z trysky a vše se odehrává pod transparentním krytem v kabině, takže je celý proces plně pod kontrolou. Těmto kabinám se říká mobilní pískovačky, využívají je profesionálové ve výrobě i v údržbě a je možné si je i pronajmout na občasné použití pro kutily.

Pronájmy tryskacích kabin – pronájem je výhodný pro každého, kdo potřebuje jen občas, nebo třeba jednorázově zbavit povrch jakéhokoli, (nejčastěji kovového) předmětu nežádoucích nánosů, a připravit jej k nátěru a jiným povrchovým úpravám. Pískování je velmi efektivní způsob čištění povrchů, kam se nedostanete např. drátěnými kartáči, a kde je nutné vyvinout velkou fyzickou sílu. Mobilní pískovačka se může hodit kutilům na chalupě, zámečníkům, servisním technikům a údržbářům a každému, kdo s takovými znečištěnými předměty přichází občas do styku.